การใส่บาตรที่ถูกต้อง

การใส่บาตรที่ถูกต้อง
     เตรียมอาหาร (พร้อมฉันได้เลย)
       ***ข้าวถุงแกงถุง
       ***ขนมปัง นมกล่อง
       ***ข้าวเหนียว ลาบ หมูปิ้ง
 
      เมิ่อใส่อาหารลงไปในบาตรแล้ว ให้เราบอกพระว่า ขอพร ยะถาครับ 
      (การขอพร ยะถา เป็นวิธีเดียวที่เราจะส่งบุญที่เราทำไปให้คนที่ตายไปแล้ว)
      พระเริ่มสวดยะถา 
      
       เราก็อธิษฐานว่า ขอให้ข้าวทิพย์น้ำทิพย์นี้ (อาหารที่เราใส่ลงในบาตรจะกลายเป็นอาหารทิพย์) จงสำเร็จแก่พ่อแม่พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ญาติมิตร เจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน.... อื่นๆ (เป็นการหนีกรรม)
       (ถ้านานๆ ใส่บาตรที ให้กรวดน้ำลงพื้น ตอนขอยะถา เพื่อให้แม่ธรณีเป็นพยาน เวลาตายไปยมบาลถามครับ)
 
       เมื่อพระให้สัพพี (ให้สำหรับคนที่ยังมีชีวิต) เราก็น้อมจิตว่า ขอกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ใส่บาตรสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านี้  จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าและครอบครัว... มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม.....
       บุญจากการใส่บาตรอย่างถูกต้อง
       ***ทำให้เรามีอายุยืนยาว (เมื่อใส่บาตรเป็นประจำ) ปกติคนเราอดอาหารได้แค่ 7 วันจึงจะตาย (การใส่บาตรจึงช่วยต่ออายุให้เราอย่างน้อย 7 วัน)
       ***มีโชคลาภ จากการที่เราไม่ตระหนี่  จัดหาอาหารมาใส่บาตร
       ***หนีกรรมได้ จากการขอยะถา (กรรมเหมือนเกลือในแก้ว ใส่บาตรคือเติมน้ำๆ บ่อยๆ เกลือก็จะไม่เค็ม)
 
       หมายเหตุ: สงฆ์แปลว่า ผู้ขอ พระมาขอข้าวกินเพื่อประทังชีวิตไปวันๆ  และไม่ได้สะสมไว้ (ใส่มาม่า ของแห้งก็บาป เพราะห้ามพระปรุงอาหาร) ถ้าเราใส่บาตรพระที่มาบิณฑบาตด้วยเงิน   เป็นการดูหมิ่นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นเช่น ขอทาน บาปมากๆ  (บาปทั้งผู้ให้ และผู้รับก็อาบัติ)   ถ้าต้องการถวายปัจจัย ไปถวายที่วัดได้บุญครับ (พระมาเดินขอข้าวกิน ไม่ได้มาเดินขอทาน)
 
การใส่บาตรตามความเชื่อ
       ***การใส่ข้าวสารอาหารแห้ง (พระห้ามปรุงอาหาร) 
       ***การใส่เงิน (พระมาขอข้าว ไม่ได้มาขอทาน) การมาบิณฑบาตรในตอนเช้า พระสงฆ์หรือสามเณรมาทำหน้าที่สงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า มาขอข้าวเพื่อประทังชีวิต (การใส่เงินในบาตร จึงบาปมาก บาปทั้งคนใส่และคนรับ)
       ***การใส่ผลไม้ พระห้ามแกะผลไม้ (นอกจากเราปลอกเปลือกพร้อมทานให้เรียบร้อยแล้ว จึงนำมาใส่บาตรได้)
       ***ใส่อาหารลงในบาตรแล้ว จึงจะขอพรจากพระ (พุทธ) การขอพรก่อนใส่บาตร เป็นพราหมณ์ (เพราะอ้อนวอน) พุทธต้องสร้างเหตุก่อน จึงจะขอผลบุญ...
       หมายเหตุ:  บางครั้งเราใส่บาตร แล้วขอพร ยะถา พระบอกจะไปให้พร เองที่วัด  การจะไปให้พรที่วัดไม่มีประโยชน์แล้ว ต้องให้พร ยะถาตอนใส่บาตรนั้นเลย  เพราะการกระทำได้จบสิ้นไปแล้วครับ  (เหมือนซื้อของ ไม่จ่ายเงินตอนนั้นได้ยังไง)