การใส่บาตรที่ถูกต้อง

  เตรียมอาหารถวาย คือ... ข้าวถุง+ แกงถุง

 

   เห็นพระเดินมา... ให้วิปัสสนา ในใจว่า...

   >>> พระไม่เที่ยงเกิดดับ... ตัวเราไม่เที่ยงเกิดดับ...

  >>> บาตรไม่เที่ยงเกิดดับ... ตัวเราไม่เที่ยงเกิดดับ...

 

   เมื่อนำข้าวถุง... แกงถุง... ใส่บาตรแล้ว... ให้เราขอยะถา... กับพระ... (เพื่อให้คนที่ตายไปแล้ว)

 

         ให้น้อมจิตอธิษฐานว่า... ขอข้าวทิพย์... น้ำทิพย์นี้... จงสำเร็จแก่... พ่อแม่พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ญาติมิตร เจ้ากรรมนายเวร... ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงชาติปัจจุบัน... 

 

         เมื่อพระให้สัพพี... เราน้อมจิตว่า... ขอกุศลผลบุญ... ที่ได้ใส่บาตรพระในวันนี้... เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า... มีดวงตาเห็นธรรม... บรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ด้วยเทอญ... และ... (ตามความปรารถนาของเรา...)

 

           ห้ามเอาเงินใส่บาตรเด็ดขาด....(บาปมาก...) เท่ากับดูหมิ่นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า เป็นขอทาน

 

           น้ำก็ไม่ต้องใส่ เพราะพระต้องการแต่อาหาร...   เพื่อประทังชีวิตเท่านั้น.... ที่วัดมีน้ำแล้ว...

 

          บางท่านยังให้สังฆทาน.... หรือดอกไม้... ธูปเทียน... ในตอนเช้าถือว่าไม่ถูกต้อง... เป็นการเพิ่มภาระให้พระ...  บาปด้วย... ต้องนำไปถวายที่วัด... จึงจะถูกต้อง...