การใส่บาตรที่ถูกต้อง

  เตรียมอาหารถวาย คือ... ข้าวถุง แกงถุง 

         เห็นพระเดินมา ให้ท่องว่า...

 **พระไม่เที่ยงเกิดดับ... ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ

 **บาตรใหม่เก่าแตกสลาย... ตัวฉันหนุ่มแก่ตาย 

         เมื่อนำข้าวถุงแกงถุง ใส่บาตรแล้ว... ให้เรา ขอยะถาครับ กับพระ... (เพื่อให้คนที่ตายไปแล้ว) 

         ให้น้อมจิตอธิษฐานว่า... ขอข้าวทิพย์ น้ำทิพย์นี้ (ข้าวถุงแกงถุง จะกลายเป็นอาหารทิพย์) จงสำเร็จแก่... พ่อแม่พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ญาติมิตร เจ้ากรรมนายเวร... ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบัน...  

         เมื่อพระให้สัพพี... เราน้อมจิตว่า... ขอกุศลผลบุญ... ที่ได้ใส่บาตรพระในวันนี้... เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า... มีดวงตาเห็นธรรม... บรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ด้วยเทอญ... และ... (ตามความปรารถนาของเรา...) 

        ห้ามเอาเงินใส่บาตรเด็ดขาด พระมาขอข้าวกิน ไม่ใช่ขอทาน เท่ากับดูหมิ่นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า เป็นขอทาน บาปมากๆ 

           น้ำก็ไม่ต้องใส่ เพราะพระต้องการแต่อาหาร  เพื่อประทังชีวิตเท่านั้น ที่วัดมีน้ำแล้ว... 

          บางท่านยังให้สังฆทาน หรือดอกไม้ ธูปเทียน ในตอนเช้าถือว่าไม่ถูกต้อง... เป็นการเพิ่มภาระให้พระ  บาปด้วย... ต้องนำไปถวายที่วัด... จึงจะถูกต้องได้บุญครับ