การใส่บาตรที่ถูกต้อง

  เตรียมอาหารถวาย คือ... ข้าวถุง... + แกงถุง...

 

   เห็นพระเดินมา... ให้วิปัสสนา ในใจว่า...

   พระไม่เที่ยงเกิดดับ... ตัวเราไม่เที่ยงเกิดดับ...

  บาตรไม่เที่ยงเกิดดับ... ตัวเราไม่เที่ยงเกิดดับ...

 

   เมื่อนำข้าวถุง... แกงถุง... ใส่บาตรแล้ว... ให้เราขอยะถา... กับพระ... 

 

         ให้น้อมจิตอธิษฐานว่า... ขอข้าวทิพย์... น้ำทิพย์นี้... จงสำเร็จแก่... ปู่ย่าตายาย... พ่อแม่พี่น้อง... ญาติมิตรทั้งหลาย... เจ้ากรรมนายเวร... ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงชาติปัจจุบัน... 

 

         เมื่อพระให้สัพพี... เราน้อมจิตว่า... ขอกุศลผลบุญ... ที่ได้ใส่บาตรพระในวันนี้... เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า... มีดวงตาเห็นธรรม... บรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ด้วยเทอญ... และ... (ตามความปรารถนาของเรา...)

 

           ห้ามเอาเงินใส่บาตรเด็ดขาด....(บาปมาก...) พระไม่ใช่ขอทาน.... บาตรมีไว้ใส่อาหารอย่างเดียว...

 

           น้ำก็ไม่ต้องใส่ เพราะพระต้องการแต่อาหาร...   เพื่อประทังชีวิตเท่านั้น.... ที่วัดมีน้ำแล้ว...

 

          บางท่านยังให้สังฆทาน.... หรือดอกไม้... ธูปเทียน... ในตอนเช้าถือว่าไม่ถูกต้อง... เป็นการเพิ่มภาระให้พระ...  บาปด้วย... ต้องนำไปถวายที่วัด... จึงจะถูกต้อง...